Chinese

Articles

Jun

2023

Jun

2023

Jun

2023

May

2023

May

2023

May

2023

Biographies

Dec

2021

  • Chinese

Hawick Lau

48 years

  • Chinese

Yang Yang

31 years

Dec

2021

Dec

2021

Dec

2021

  • Chinese

Liu Yu Xin

35 years

Dec

2021

Dec

2021

  • Chinese

Ju Jing Yi

28 years

Movie Reviews

Idiots

Mar

2023

Idiots

Comedy, Romance TBD
Seo-yeon Lee

Movie Review Coming [...]

Poster Coming Soon…

Mar

2023

Jibi Jibi

Historical TBD
Shota Nakajima

Movie Review Coming [...]

The Procurator

Mar

2023

The Procurator

Mystery, Law, Investigative TBD
Tanyaporn Wongwean

Movie Review Coming [...]

Real And Fake Ji Gong

Mar

2023

Real And Fake Ji Gong

Action, Historical, Comedy, Fantasy, Mythological Film TBD
Daichi Sasaki

Movie Review Coming [...]

The Guqin Requiem

Mar

2023

The Guqin Requiem

Historical, Romance, Fantasy TBD
Haowen Xu

Movie Review Coming [...]

Detective Dee

Mar

2023

Detective Dee

Action, Historical, Mystery, Investigative TBD
Kittipong Jantana

Movie Review Coming Soon… [...]

Drama Reviews

Jin Jie De Zhu Mu

Mar

2023

Jin Jie De Zhu Mu Hong Yan Ling

Mar

2023

Life And Death Rescue

Mar

2023

Poster Coming Soon…

Mar

2023

Battle Of Hengyang

Action, Military, Historical, War TBD
Min-ho Kim

Drama Review Coming [...]

Mo Zhe Wu Shuang Wu Yu Zhi Guo

Mar

2023

Mo Zhe Wu Shuang Wu Yu Zh …

Historical, Political TBD
Ki-hoon Kim

Drama Review Coming [...]

TV Show Reviews

Cong Xin Kai Shi De Shi Xi Sheng

Mar

2023

Cong Xin Kai Shi De Shi X …

Psychological Thriller, Life, Medical Thriller TBD
Nattawut Thongchai

TV Show Review Coming [...]

Youth Periplous Season 4

Mar

2023

Youth Periplous Season 4

Food, Adventure, Comedy TBD
Phatcharapong Kantawong

TV Show Review Coming [...]

Our Inn

Mar

2023

Our Inn

Food, Life TBD
Jae-yong Yoon

TV Show Review Coming [...]

Poster Coming Soon…

Mar

2023

The Flash Band Season 2

Music, Youth TBD
Jae-yong Yoon

TV Show Review Coming [...]

J Style Trip 2

Mar

2023

J Style Trip 2

Adventure TBD
Ki-hoon Kim

TV Show Review Coming [...]

Hua Hua Xi You Ji

Mar

2023

Anime Reviews

Lady Napoleon

Mar

2023

Jiuzhou Piaomiao Lu

Mar

2023

Jiuzhou Piaomiao Lu

Action, Drama, Fantasy 13+
Phatcharapong Kantawong

Anime Review Coming [...]

Zhongguo Qi Tan

Mar

2023

Zhongguo Qi Tan

Fantasy 13+
Xiaoming Chen

Anime Review Coming [...]

Feb

2023

The Westward: The Fantasy …

Action, Adventure, Fantasy, Historical 13+
Thanyanit Srisai

Anime Review Coming [...]

Dec

2022

Jade Dynasty

Animation, Action, Adventure 12+
Supakit Krajangjit

Anime Digest “Jade Dynasty” [...]

Dec

2022

The Last Summoner

Action, Adventure, Sci Fi, Fantasy, Animation 13+
Seo-yeon Lee

Anime Digest “The last [...]